Grono pedagogiczne

Agata Pawłowska-Borek

Dyrektor Szkoły

 

 

Agnieszka Herrold

Wicedyrektor Szkoły

 

 

 

 

Prezes Komitetu Rodzicielskiego

Irena Rozlucka

 

 

 

 

Rada Szkoły

Agata Pawłowska-Borek

Irena Rozlucka

Janina Szocińska

 Agnieszka Herrold

 

 

Katecheci

Monika Wiacek

Koordynator Katechetyczny

Jolanta Gołyś
Iwona Janowiak
s. Natanaela
Janina Szocińska
Izabella Szwarczewska

 

Pomoce Nauczyciela

 

Polska szkola sobotnia  w Willow Springs, IL
Polska szkola sobotnia  w Willow Springs, IL