Kim jesteśmy

You are here:

Szkola Jezyka Polskiego pod patronatem Uniwesytetu Jagiellonskiego

Szkoła posiada charakter niedochodowy, całość wpływów finansowych przeznaczona jest na cele i rozwój szkoły. Głównym źródłem dochodów są opłaty za szkołę oraz dotacje organizacji polonijnych i osób prywatnych.

Szkoła powstała w 2014 roku z inicjatywy nauczycieli, którzy tworzą Radę Pedagogiczną czuwając nad rozwojem merytorycznym i organizacyjnym szkoły. Pedagodzy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalizacjami w danym kierunku, wieloletnie doświadczenie zawodowe, pasję przekazywania informacji i kreowania Polski w świecie, kładąc nacisk na dumną historię oraz piękno języka polskiego. Nauczyciele posiadają również umiejętność pracy wzbudzającą u uczniów pozytywną motywację do dalszej nauki. Szkoła posiada akredytację Illinois State Board of Education.

Celem szkoły jest nauka j. polskiego, historii i geografii oraz poznawanie kultury kraju rodziców, poprzez pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu. W program szkoły włączona jest religia w j. polskim, gdzie opiekę duchową sprawuje Polska Misja Ojców Cystersów pw. Matki Bożej Matki Kościoła w Willow Springs, IL.

 


REJESTRACJA WIADOMOŚCI SZKOLNE