O naszej szkole

You are here:

Szkoła posiada charakter niedochodowy, całość wpływów finansowych przeznaczona jest na cele i rozwój szkoły. Głównym źródłem dochodów są opłaty za szkołę oraz dotacje organizacji polonijnych i osób prywatnych.

Szkoła powstała w 2014 roku z inicjatywy nauczycieli, którzy tworzą Radę Pedagogiczną czuwając nad rozwojem merytorycznym i organizacyjnym szkoły. Pedagodzy posiadają wykształcenie wyższe pedagogiczne ze specjalizacjami w danym kierunku, wieloletnie doświadczenie zawodowe, pasję przekazywania informacji i kreowania Polski w świecie, kładąc nacisk na dumną historię oraz piękno języka polskiego. Nauczyciele posiadają również umiejętność pracy wzbudzającą u uczniów pozytywną motywację do dalszej nauki. Szkoła posiada akredytację Illinois State Board of Education.

Celem szkoły jest nauka j. polskiego, historii i geografii oraz poznawanie kultury kraju rodziców, poprzez pielęgnowanie i przekazywanie polskich tradycji młodemu pokoleniu. W program szkoły włączona jest religia w j. polskim, gdzie opiekę duchową sprawuje Polska Misja Ojców Cystersów pw. Matki Bożej Matki Kościoła w Willow Springs, IL.

Oferujemy:

 • naukę języka polskiego, historii i geografii,
 • naukę religii w języku polskim,
 • przygotowanie do sakramentów przez OO. Cystersów,
 • indywidualny tok nauczania,
 • zajęcia dla przedszkolaków,
 • naukę w klasach licealnych,
 • zajęcia w kółku plastycznym i muzycznym,
 • program douczania (tutoring) dla uczniów,
 • indywidualne zajęcia z logopedą,
 • Szkołę Letnią Języka Polskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego w Polsce,
 • wycieczki klas starszych do Polski.

Zapewniamy:

 • zajęcia w małych grupach,
 • doświadczony zespół pedagogów,
 • nowatorski program nauczania,
 • dogodną lokalizację.

Zapraszamy do naszej szkoły!